Behandling med traditionell kinesisk medicin
Qigong är en livsstil som Marcus Bongart anammade för över 20 år sedan. Han är läkare i kinesisk medicin, en behandlingsform som idag blir alltmer accepterad i Sverige.
Swedish Medical Qigong Society startade sin verksamhet i början av 1980-talet. Verksamheten består bl.a. av behandling, kursverksamhet och föreläsningar.
- Vi sysslar med traditionell kinesisk medicin, som i Kina betraktas som den grundläggande kunskapen inom det medicinska området. I Kina anses den västerländska medicinen som alternativ, precis som vi ser på den kinesiska medicinen här, berättar Marcus Bongart.
Det finns många olika aspekter inom kinesisk medicin som även den svenska vården upptäckt är bra. Ett exempel är akupunktur som numera är accepterad av den västerländska medicinen och som även godkänts av Socialstyrelsen.
För att möta det stora behovet av utbildning byggs för närvarande en filial till Peking Universitetet utanför Hörby. Där planerar man bedriva undervisning både för vårdpersonal och personal inom alternativ medicin.

Människan som helhet
Den kinesiska medicinen har utvecklats under 6000 år och består i stora drag av fyra delar: akupunktur, Qigong, Tuina (en form av kinesisk kiropraktik) samt läran om att dricka örtmedicin. Den kinesiska medicinen betraktar människan som helhet och försöker angripa kärnan till sjukdomen istället för att bara behandla symptomen.
Man ordnar många kurser för företag och lär dem hantera stress, på ledningsnivå såväl som på verkstadsnivå. Med enkla metoder kan man nå ett mycket gott resultat. Känsla och harmoni på arbetsplatsen ökar produktiviteten på ett positivt och balanserat sätt.
- Med Qigong kan varje människa behandla sig själv, hemma eller i en micropaus på arbetet, berättar Marcus. Qigong skapar balans och direktkontakt med känslolivet, och de som utövar Qigong är dessutom betydligt mindre sjukskrivna.
Marcus Bongart samarbetar både med Försäkringskassan och landsting och ses inte längre som alternativ, utan som ett komplement till läkarvården.

Swedish Medical Qigong Society

Bransch:
Hälsa

Telefon: 040-12 31 30
Fax: 040-12 67 60


Email:
marcus@medicalqigong.com

Hemsida:
www.cesamq.com

Adress:
Swedish Medical Qigong Society
Norra Vallgatan 54
21122 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN